Литерарна

Литерарна дружина у нашој школи има дугу и богату традицију. На различитим конкурсима, такмичењима и сличним манифестацијама, већи број ученика су остварили успјехе и освојили награде. Основни задатак дружине је да његује и даље развија љубав талентованих ученика према књижевној умјетности.

Литерарна секција има оперативни план и програм рада који обухвата и сљедеће активности:

  • анализа одабраних штива из домаће и стране књижевности,
  • писање, читање и анализа литерарних радова,
  • учествовање на такмичењима и конкурсима,
  • сарадња са другим секцијама ...

У дружини могу бити ученици свих разреда, а за нове чланове врата су увијек отворена.

 

Секцију води професор Перо Кнежевић.