КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ
Музички сарадник-теоретичар

Музички сарадник–теоретичар као смјер представља право мјесто за оне ученике који у себи осјећају умјетнички импулс и потребу да открију мистику музике. Ученици који желе да уче о музици и стекну способности да расправљају о њој уписаће овај смјер.

План и програм