Мисија

Ми смо школа која континуирано унапређује квалитет васпитно-образовног рада, развија и унапређује функционална знања, кључне вјештине и стручне и професионалне компетенције својих ученика, адекватно их припрема за даље школовање, пружа темељ за цјеложивотно учење и промовише културу понашања, међусобну толеранцију, узајамно поштовање и уважавање свих актера у васпитно-образовном процесу.

Визија

Желимо да останемо престижна установа која ће свим ученицима омогућити образовање у складу са њиховим способностима и афинитетима као и развој свестране личности способне за рад, живот и даље напредовање и образовање. Желимо да наша школа буде отворена установа чија ће сарадња са родитељима, локалном заједницом, социјалним партнерима и осталим релевантним субјектима служити као примјер добре праксе која ће допринијети да школа буде један од главних носилаца културног развоја града и остане у јавности препознатљива по постигнућу својих ученика.