ГИМНАЗИЈА
Рачунарско-информатички смјер

Рачунарско-информатички смјер гимназије окупљалиште је оних ученика који теже општости и широкој ерудицији, али ипак више осјећају математичко-логички такт природе. Рачунарско-информатички смјер створен је за ученике који желе да владају технологијом и будућношћу.

План и програм