Савјет ученика

Савјет ученика као савјетодавно тијело, чине представници свих одјељења у школи. Савјет промовише интересе школе у локалној заједници, сарађује са управом школе и са наставницима, подстиче ангажовање ученика у раду школе, ради на побољшању односа између ученика и наставног кадра, као и управе школе, информише о обавезама ученика, заговара права ученика и подстиче друштвено-корисни рад у заједници, учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којим се подстиче и унапређује образовно-васпитни рад.