ЗДРАВСТВО
Aкушерско-гинеколошки техничар

Aкушерско-гинеколошки техничар стиче знања и вјештине у оквирима најзначајнијег догађаја наших живота. Ученици који упишу овај смјер своју будућност виде у самом средишту постојања и себе виде као прве свједоке будућности.

План и програм