КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ
Музички извођач

Музички извођач јесте смјер за активнији таленат, за таленат који тражи да се испољи и да ствара. Музички извођачи уче како да изабрани инструмент користе за стваралаштво које оплемењује и ствараоца и онога који у стварању ужива. У том савладавању тајни стваралаштва ваши инструменти могу бити флаута, виолина, хармоника, гитара, клавир или властити глас на соло пјевању.

План и програм