ЗДРАВСТВО
Медицински техничар

Медицински техничар овладава вјештином помагања људима, коју сматрамо за највиши домет људске мисије у свијету. Медицински техничар стиче знања и способности у оквирима очувања здравља и помагања људима које може користити одмах по завршетку школе.

План и програм