ЗДРАВСТВО
Фармацеутски техничар

Фармацеутски техничар смјер је за ученике којима су блиске тајне природе, хемије и медицине, за ученике у којима гори жеља да својим знањима помогну онима којима је потребан лијек. Фармација је струка стрпљивих и педантних, вриједних и пожртвованих.

План и програм