Еколошка

Циљ еколошке секције је да се ученици упознају са значајем заштите животне средине, значајем еколошке свијести и одговорности и развијене љубави према природи. Такође ученици еколошке секције указују на растуће проблеме попут загађења ваздуха и вода, глобално загријавање, неадекватно одлагање отпада и све већи број биљака и животиња које се налазе на рубу своје егзистенције. Један од начина за рјешавање ових проблема јесте едукација о важности здравог живота у здравој животној средини. 

Циљ секције јесте и обиљежавања важних еколошких датума.

Секцију води професор Милица Шпирић.