Психолошка

Психолошка секција у нашој школи  почела је са радом прије деветнаест година, тачније у септембру 2003.г., под руководством професорице психологије добриле маловиђ.

Циљ секције је промоција здравих стилова живота, превенција менталног здравља, вршњачка едукација, едукација  младих људи у говорништву, јавном наступу. Рад секције се заснива на истраживачком раду, презентацијама, радионицама(креативним, едукативним), обукама за чланове секције и сл. Секција у просјеку броји петнаестак  чланова из различитих струка наше школе. Психолошка секција има велику подршку школског психолога сање гогић, како у извођењу радионица, тако и у другим активностима.

 

Секцију води професор Добрила Маловић.