Професори

НИКОЛИЋ АНДРИЈАНА
Професор виолине, камерне музике и читања с листа
НОЖИЦА МАРКО
Професор латинског језика
ПАНДУРЕВИЋ СЛОБОДАН
Професор гитаре, камерне музике и читања с листа
ПОПОВИЋ КАТАРИНА
Професор музичке групе предмета
ПРЖУЉ ЛАНА
Професор соло пјевања, камерне музике и читања с листа
ПУХАЛО ЈАДРАНКА
Професор економске групе предмета