Професори

МИЛОЈКОВИЋ ВЛАДАНА
Професор музичке групе предмета
МИЛОШЕВИЋ ЖЕЛИМИР
Професор физичког васпитања
МИОВЧИЋ ДРАГАНА
Професор хемије
МЛАЂЕНОВИЋ ДЕЈАН
Професор православне вјеронауке
МУТИЋ КОНСТАНТИНА
Професор права
НАРАНЧИЋ БИЉАНА
Професор социологије, демократије и људских права