Професори

МАТОВИЋ ТАЊА
Професор економске групе предмета
МАЦАН СЛОБОДАНКА
Професор информатичке групе предмета
МИЈОВИЋ САВИЋ МИРА
Професор физичког васпитања
МИЛИНКОВИЋ МЛАДЕН
Професор културе религија, демократије и људских права, социологије и етике
МИЛИНОВИЋ МИЛКО
Професор њемачког језика
МИЛОВИЋ ЈЕЛЕНА
Професор клавира, камерне музике, читања с листа и корепетиције