Професори

ЛАЛОВИЋ ЈЕЛЕНА
Професор енглеског језика
ЉУБОЈЕ ДЕЈАНА
Професор физичког васпитања
МАКСИМОВИЋ СВЈЕТЛАНА
Професор клавира, камерне музике, читања с листа и корепетиције
МАЛОВИЋ ДОБРИЛА
Професор психологије и пословне комуникације
МАРКОВИЋ СЕНА
Професор историје
МАТИЋ САЊА
Професор географије