Професори

КНЕЖЕВИЋ ПЕРО
Професор српског језика
КОВАЧЕВИЋ ЈЕЛЕНА
Професор културе религија, демократије и људских права, социологије и етике
КОВАЧЕВИЋ ТИЈАНА
Професор географије
КОПРИВИЦА ЈЕЛЕНА
Професор фармацеутске групе предмета
КУВАЧ МАРКО
Професор физичког васпитања
ЛАЛОВИЋ ДЕЈАН
Професор историје