Професори

ГОВЕДАРИЦА БОЈАНА
Професор математике
ГОЛИЈАНИН БОРКА
Професор економске групе предмета
ДАМЈАНОВИЋ ЈОВАНА
Професор француског и италијанског језика
ДРАШКОВИЋ МИЛИЦА
Професор математике и физике
ДУРСУН ТАЊА
Професор ликовне културе и историје умјетности
ЖИВКОВИЋ ОЛИВЕРА
Професор њемачког језика