Професори

УНКОВИЋ АЊА
Професор медицине рада са здравственом статистиком - вјежбе
ХРГИЋ ДАРКО
Професор гитаре, камерне музике и читања с листа
ЧАМПАРА АНА
Професор медицинске групе предмета
ЧЕЛИЦА ЈЕЛЕНА
Професор клавира, камерне музике, читања с листа и корепетиције
ЧОКИЋ СНЕЖАНА
Професор филозофије и социологије
ШАБОТИЋ ЗЕРИНА
Професор флауте, камерне музике и читања с листа