Професори

СИМОВИЋ ДАНИЈЕЛА
Професор хармонике, камерне музике и читања с листа
СОЛДАР БИЉАНА
Професор математике
СПАСОЈЕВИЋ МИЛОШ
Професор физике и аудиовизуелне технике
СТАНОЈЕВИЋ ТАЊА
Професор енглеског језика
ТЕШАНОВИЋ ДАЈАНА
Професор хемије
ТОДОРОВИЋ ОГЊЕН
Професор српског језика и књижевности