"Наше руке могу спасити нечији живот"

"Наше руке могу спасити нечији живот"

Поступак кардиопулмоналне реанимације (КПР) и даље представља незаобилазну радњу у функцији пружања прве помоћи и оживљавања особа којима је то потребно. Од изузетне је важности едукација свих људи у овој области јер је КПР поступак који се у хитним случајевима, прије доласка хитне помоћи и збрињавања пацијената од стране медицинског особља, најчешће изводи.

Треба настојати да се што већи број људи различитог животног доба упозна са основним корацима КПР јер се свако од нас може наћи у ситуацији да има шансу да некоме спаси живот и помогне. Наша 2 даха и 30 притисака може некоме представљати другу шансу за живот. У свијету, познавање процедура КПР представља дио општег образовања, поред познавања употребе АЕД (аутоматског екстерног дефибрилатора). Због свих наведених разлога о значају КПР, наши ученици медицинске школе заједно са професорицом Јованом Регоје под слоганом "Наше руке могу спасити нечији живот" и ове године настављају да шире свијест о важности познавања мјера оживљавања, јер никад не знамо када и коме ће оне бити најпотребније.