,,Дјечија недјеља"

,,Дјечија недјеља"

,,Дјечија недјеља" се обиљежава сваке године у првој седмици октобра. Циљ обиљежавања је промоција права дјетета, побољшање друштвене бриге за дјецу и јачање одговорности свих субјеката заштите, као и упознавање шире јавности са потребама дјеце, њиховим психосоцијалним одрастањем под једнаким условима.

То је и прилика да се укаже на обавезу поштовања Конвенције УН-а о правима дјетета која је усвојена 1989. године. Нека од права која су гарантована овом конвенцијом су право на једнакост сваког дјетета, право на живот, право на образовање, право на здравствену заштиту, право на игру и слободно вријеме, слободно изражавање мишљења и право да буде слушано, право на родитељско старање, право на заштиту од економског и сексуалног искориштавања, право на заштиту од насиља, право на слободу изражавања, право онеспособљеном дјетету на посебну бригу.

И ове године смо кроз многобројне наставне и ваннаставне активности наше ученике упознали са њиховим правима али и обавезама, јер:

ДЈЕЦА СУ НАМ НАЈБОЉЕ И НАЈВРЕДНИЈЕ ШТО ИМАМО!